تناقضات احمد بصریدانلود مقالهمقالات

تناقضات احمد بصری(۲)

تناقضگویی احمد در امور سیاسی :

 چون بحث تکفیر کسانی که عقیده دارند به دموکراسی و انتخابات در نزد احمد پیش آمد باید نکات دیگری را هم به آن اضافه کنیم چرا که احمد در امور سیاسی هم تناقضات دارد، البته باید گفت که دلیل این سخن احمد را باید چند دلیل گفت:

اولا: آنچه که کشورهای غربی و استعمار گر از اسلام و علمای اسلام ضربه خوردند بحث انقلاب بر علیه  و قطع سیطره آنها از منافع و منابع کشور های اسلامی و به دست گرفتن کشور توسط خود مسلمان و تشکیل حکومت اسلامی توسط مردم همان کشور بوده است لذا صهیونیسم  و کشور های غربی که در واقع  پشت سر جریان احمد هستند برای تضعیف حکومت اسلامی و ضربه زدن به اصل جریان چنین توطئه ای را برنامه ریزی کردند

دوم: این مطلب است که جریان فکری پشت جبهه احمد برای ضربه زدن به شیعه در این مورد حکومت های شیعی را نشانه گرفته اند و برای تضعیف حکومت شیعی چنین ادعای را مطرح کرده اند

 سوما: این است که میداند تمام حکومت های اسلامی شیعه با ادعای وی برخورد کرده لذا برای مبارزه با حکومت ها چنین سیاستی را پیش گرفته است

قرآن همه انتخابات را رد میکند :

احمد مدعی شده است که اسلام و قرآن هرگونه انتخابات را رد کرده است و این حرف یعنی در واقع اینکه کلا انتخابات خلاف قرآن و اسلام است

احمد در رابطه با تکفیر امت با بحث تشکیل حکومت اسلامی و انتخابات مدعی میشود که کسانی که به دنبال انتخابات هستند علمای جهنمی و بی عمل هستند

علمای بی عمل و جهنمی به دنبال انتخابات :

حتی احمد در رابطه زیر سوال بردن حکومت های اسلامی و شیعی روایتی را به پیامبر نسبت میدهد از یک کتاب نامعتبر که پیامبر فرموده است وای از امت من از دو شوری که شوری دوم آن انتخابات عراق است و احمد آن را ربط میدهد به حکومت فعلی عراق وای از امتم به خاطر دو شوری :

و سخن آخر احمد در مورد این است که اصلا در انتخابات  و سیاست عراق شرکت نمی کند.

در انتخابات و سیاست عراق دخالت نمیکنیم :

احمد بصری با این همه ادعا در مورد غیر مشروع بودن انتخابات و حکومت عراق و تکفیر افراد به خاطر انتخابات و اینگونه موارد باز هم با تناقض آشکار در یک نامه رسمی  از دولت عراق درخواست داشتن نماینده رسمی از بصره در مجلس عراق کرده است.

درخواست نماینده در مجلس عراق از سوی احمد :

حال هر کس مطالب احمد در رابطه با انتخابات عراق را به یاد آورد( خلاف قرآن و اسلام،کافر بودن وی، عالم بی عمل ، عالم جهنمی و نفرین پیامبر) و این نامه رسمی مکتب نجف که لجنه علمی و مرکز اصلی احمد و پیروان وی میباشد برای داشتن نماینده مجلس از طرف این گروه به راحتی متوجه این تناقضگویی احمد  شده و نتیجه میگرد که احمد بنا بر اعتقاد خود کافر است و خارج از اسلام و جهنمی و عالم بی عمل و مورد نفرین پیامبر

تناقضگویی در مورد اصحاب امام زمان(Q) :

از آنجا که گفتیم دسیسه های جریان احمد بصری برای ضربه زدن به تشیعه و عقائد ناب شیعی است و یکی از این عقائد بحث رجعت است که یکی از بیشترین روایاتی که از اهل بیت وارد شده است در رابطه با رجعت روایاتی است که در زمینه ظهور حضرت مهدی و رجعت بسیاری از انبیاء و ائمه و اولیاء خدا می باشد و جریان احمد بصری برای ضربه زدن به این اعتقاد ادعا کرده است که این مواردی که ذکر شده است خود این اولیاء و انبیاء نیسنتد بلکه کسانی هستند که به آنها تشبیه شده اند.

رجعتی در ظهور نیست بلکه تشبیه شده اند یاران حضرت مهدی به گذشتگان:

اما احمد بصری در همین مورد هم باز تناقضگویی کرده است و در جای که میخواهد برای خود فضیلت تراشی کند اعتراف میکند که حضرت عیسی به همراه اصحاب کهف جز لشگریان امام زمان هستند.

حضرت عیسی و اصحاب کهف جز یاران امام زمان :

و اگر کسی هم بخواهد اشکال بگیرد که منظور احمد درقسمت اول انبیاء نبوده بلکه اولیاء بوده که رجعت نمیکنند و حضرت عیسی نبی است پس فرق میکند و تناقضی نیست در جواب میگویم اصحاب کهف را چه میگوید و  اگر باز بگوید اصحاب کهف نمرده اند تا رجعتی باشد در جواب میگوید: که طبق آیه قرآن آنها مرده اند چرا که خداوند در قرآن خواب را هم به مرگ تشبیه کرده است پس در واقع برای آنها هم رجعت اتفاق میافتد

وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفَّاکُمْ بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ یَبْعَثُکُمْ فِیهِ لِیُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ ثُمَّ یُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الأنعام/۶۰]

تناقضگوی احمد در مورد حجر الاسود

احمد بصری در یک ادعای دیگر مدعی میشود که وی همان حجر الاسود است و این یک ادعای مضحک است که عقل آدم متحیر میماند چرا که اگر وی مدعی میشد روح معنوی و باطن حجر الاسود وی است باز جای توجیه داشت ولی اینکه وی میگوید خود حجر الاسود است خنده دارد است چرا که حجر الاسود الان سنگی است در کعبه و مشخص در حالی که احمد میگوید یک انسان است و مکانش هم مخفی و از تناقضات احمد هم همین است که خود هم معترف شده است و روایتی را نقل کرده است از ائمه که حجر سنگی بود در بهشت که خداوند این سنگ را مامور کرد هنگام گرفتن پیمان از بنی آدم و جالب است که احمد میگوید این سنگ فرشته است و جناب احمد از جنس بشر حال چگونه این تناقض حل میشود خدا میداند چرا که اصل جنس فرشته با بشر و انسان فرق میکند.

حجر الاسود فرشته است که همان یمانی است :

تناقضگویی احمد درمورد مقام خود:

اعتراف به ذلیل و گنهکار بودن : وی صراحتا اعتراف به ذلیل بودن و گنهکار بودن و کثیر الخطا بودن خود میکند و اینجا با توچه به قرینه دیگر که احمد خود اعتراف میکند در سخنانی که مردم از وی برتر و افضل هستند کسی نمیتواند ادعا کند وی از باب مبالغه در مقابل خداوند چنین سخنی را گفته چرا که ائمه هیچ گاه نگفته اند که مردم از آنها افضل و برتر هستند.

اعتراف احمد به اینکه بقیه مردم از وی بهتر و برتر هستند :

 جالب است احمد بصری که اینقدر ادعا دارد  که خلیفه خدا است و معصوم است و… تمام پیروزی های انبیاء گذشته به واسطه وی بوده است در اعترافی میگوید که همه مردم را بهتر و برتر از خود میداند  و چقدر این سخن شبیه سخنرانی خلیفه اول ابوبکر است که در اولین سخنرانی خود بعد از غصب خلافت به مردم گفت من از شما بهتر نیستم و یکی از اشکالاتی که شیعه در رد خلافت ابوبکر مطرح میکنند استناد به همین خطبه وی میباشد که احمد هم شبیه به همین حرف را میگوید بلکه بالاتر از آن را میگوید چرا که ابوبکر نگفت مردم همه از من برتر هستند بلکه گفت من از شما بهتر نیستم و بین این دو حرف خیلی اختلاف است.

تناقضگویی احمد در مورد عصای حضرت موسی :

احمد بصری ادعا کرده است که وسائلی که معجزات انبیاء بوده است وی بوده و یکی از آنها عصای حضرت موسی می باشد

ادعای احمد: من عصای حضرت موسی هستم:

وی در جای دیگر فراموش میکند که چنین ادعای کرده است و بر خلاف این سخن خود میگوید .

حضرت علی عصای حضرت موسی :

که حضرت علی عصای حضرت موسی بوده است و حتی در ادمه میگوید که حقیقت عصای موسی عصا نبوده است بلکه یقین حضرت موسی که سخن خداوند و حضرت علی بوده است حال با توچه به ادعای احمد که درقسمت اول گفته بود عصای حضرت موسی وی بوده است پس باید گفت احمد یا خدا است یا خود حضرت علی تناقض احمد با ائمه در مورد ادعای مشخص کردن قبر حضرت زهرا توسط وی :

کارهایی را به صورت مستقیم به این فرد نسبت می دهند مانند:مشخص کردن قبر حضرت زهرا،

 ادعای احمد قبر حضرت زهرا در بقیع کنار قبر امام حسن

یکی از معجزاتی که بیانیه آن در شوال ۱۴۲۴ از طرف احمد بصری صادر شده است ،بیان محل دفن حضرت زهرامی باشد!! او مدعی است:

((وأول معجزه أظهرها للمسلمین وللناس أجمعین هو أنی أعرف موضع قبر فاطمه بضعه محمد , وجمیع المسلمین مجمعین على أن قبر فاطمه مغیب لا یعلم موضعه إلا الإمام المهدی، وهو أخبرنی بموضع قبر أمی فاطمه وموضع قبر فاطمه بجانب قبر الأمام الحسن وملاصق له وکأن الأمام الحسن المجتبى مدفون فی حضن فاطمه.

این بیانیه در سایت رسمی احمد به آدرس :

http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra

این فرد مدعی است که محل دفن حضرت زهرا مخفی بوده و تنها حضرت مهدی و منسوبان به ایشان مکان آن را می دانند .و او به عنوان معجزه مکان قبر را در بقیع کنار امام حسن مجتبی معرفی می کند.

نظر او مخالف با احادیث وارد شده از ائمه در مورد مکان دفن حضرت زهرامیباشد و با نظر اهل سنت مطابقت دارد.

وفاء الوفاء ، ج۳ ص۸۹

إظهار قبر الزهراء أنصار الإمام المهدی اتباع الإمام احمد الحسن الیمانی :

بسم الله الرحمن الرحیمالحمد لله رب العالمین مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الإصباح دیّان الدین رب العالمین الحمد لله الذی من خشیته ترعد السماء

محل قبر حضرت زهرادر روایات اهل بیت در خانه حضرت ::

آدرس مکان قبر حضرت فاطمه در کتب شیعه اینگونه نقل شده است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَبْرِ فَاطِمَهَ علیها السلام فَقَالَ دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ

ازاحمد بن محمد نقل شده است که می گوید از ابالحسن ( امام کاظم) پرسیدم قبر فاطمه کجاست؟ پاسخ داد: حضرت فاطمه در منزلش دفن شد که در زمان بنی امیه به مسجد ملحق شد.

وسائل الشیعه ج : ۱۴ ص : ۳۶۸ ح۱۹۴۰۶.

(( عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَبْرِ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ دُفِنَتْ‏ فِی‏ بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ.))

((احمد بن محمد بن ابى نصر گوید: از حضرت رضا S راجع بقبر فاطمه K پرسیدم، فرمود: در خانه خود بخاک سپرده شد، سپس چون بنى امیه مسجد را توسعه دادند جزء مسجد شد.))

الکافی ،ج۱ ص۴۶۲

رد قبر حضرت در بقیع توسط امام رضا:

علاوه بر این روایت های که ثابت میکند محل دفن حضرت بقیع نیست  این روایت تصریح میکند که امام فرمودند قبر در بقیع نیست

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَاطِمَهَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، أَیَّ مَکَانٍ دُفِنَتْ؟فَقَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ جَعْفَراً عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ- وَ عِیسَى بْنُ مُوسَى حَاضِرٌ- فَقَالَ لَهُ عِیسَى: دُفِنَتْ فِی الْبَقِیعِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: «قَدْ قَالَ لَکَ». فَقُلْتُ لَهُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ، مَا أَنَا وَ عِیسَى بْنُ مُوسَى، أَخْبِرْنِی عَنْ آبَائِکَ.فَقَالَ: «دُفِنَتْ‏ فِی‏ بَیْتِهَا))

 ((از امام رضا پرسیده شد که مکان دفن حضرت زهرا  کجاست؟فرمود)):فردی از امام صادق همین سوال را پرسید، عیسی بن موسی (احتمالا مراد عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس باشد. این فرد از فرماندهان منصور دوانیقی بوده است.) در آن جا حاضر بود و گفت: در بقیع دفن شده است.مرد از امام صادق S پرسید شما چه می فرمایید؟ – چون امام  نظر عیسی را قبول نداشت – به کنایه فرمود: ظاهرا جواب داد.پرسشگر گفت:خدا شما را خیر دهد! من با عیسی بن موسی چه کار دارم. مرا از پدران بزرگوارتان خبر دهید؟امام(در رد سخن عیسی بن موسی) در جواب فرمود: در خانه خود دفن شده است.

قرب الاسناد، ص۳۶۷

دروغ بستن احمد به روایت امام رضا S در مورد قبر در منزل حضرت زهرا:

پس از روشن شدن دروغ  احمد بصری،  یکی از یارانش از او پرسشی نموده  که احمد در پاسخ  هم تناقضگویی میکند و هم در رابطه با روایت امام رضا دروغ میگوید:

اولا اینکه میگوید روایتی که میگوید حضرت در منزل خود دفن شده اند باطل است چون موافق با نظر اهل سنت در صورتی که ما  نظر اهل سنت را آوردیم که  قائل به دفن حضرت در قبرستان بقیع هستند و اتفاقا نظر شیعه مبنی بر دفن حضرت در بیت شریف میباشد که در ادامه دلیل را خواهیم آورد پس همین ادله بر بطلان ادعای احمد کفایت می کند چرا که خود میگوید مطلبی که موافق با نظر اهل سنت باشد باطل است.

 دوما: دروغی است که در مورد روایت امام رضا میگوید

((أما کلام الامام الرضا و الائمه لمن کان یسألهم من شیعتهم عن موضع قبر فاطمه لیزوره ،فکانوا یرشدوه لیزور فاطمه فی حجرتها و لم یصرحوا لأحد أنه قبرها ، إنما توهموا من سمعوا أن القبر فی الغرفه))

((اما سخن امام رضا و ائمه (علیهم السلام) برای کسانی که از محل دفن حضرت زهرا (سلام الله علیها) سوال پرسیده اند تا زیارت کنند، آن ها را راهنمایی کرده اند تا ایشان را در خانه اش زیارت کنند ،ولی نفرموده اند که در خانه اش دفن شده است !!! و کسانی که روایت را شنیده اند گمان کرده اند قبر در خانه است.))

الجواب المنیر ، ج۱-۳ ،ص ۳۱۹

باطل بودن این سخن چنان واضح است که نیازی به تحلیل آن نمی باشد و عبارت نقل شده از امام رضا (علیه السلام) ،گویای دفن ایشان در خانه است .و عبارت (دفنت فی بیتها) تصریح به این مطلب دارد.

نظر علمای شیعه در مورد محل دفن حضرت ::

بسیاری از علمای شیعه این نظر را تایید کرده و به عنوان نمونه شیخ صدوق می فرمایند:

((قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ فَاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ ع فَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهَا دُفِنَتْ فِی الْبَقِیعِ‏  وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهَا دُفِنَتْ بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ-وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص إِنَّمَا قَالَ: مَا بَیْنَ قَبْرِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ.لِأَنَّ قَبْرَهَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ  وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَى أَنَّهَا دُفِنَتْ‏ فِی‏ بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ  وَ هَذَا هُوَ الصَّحِیحُ عِنْدِی وَ إِنِّی لَمَّا حَجَجْتُ بَیْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ کَانَ رُجُوعِی عَلَى الْمَدِینَهِ بِتَوْفِیقِ اللَّهِ تَعَالَى ذِکْرُهُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ زِیَارَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَصَدْتُ إِلَى بَیْتِ فَاطِمَهَ ع وَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الْأُسْطُوَانَهِ الَّتِی تُدْخَلُ إِلَیْهَا مِنْ بَابِ جَبْرَئِیلَ ع إِلَى مُؤَخَّرِ الْحَظِیرَهِ الَّتِی فِیهَا النَّبِیُّ (صلی الله علیه وآله)- فَقُمْتُ عِنْدَ الْحَظِیرَهِ وَ یَسَارِی إِلَیْهَا وَ جَعَلْتُ ظَهْرِی إِلَى الْقِبْلَهِ وَ اسْتَقْبَلْتُهَا بِوَجْهِی‏))

((مصنف این کتاب- رحمه اللَّه- گفت: روایات در باره محل قبر فاطمه، سرور زنان جهانیان اختلاف دارند، چنان که بعضى از روات روایت کرده‏اند که آن بانو در بقیع مدفون شده، و بعضى روایت کرده‏اند که آن حضرت در میان قبر و منبر بخاک سپرده شده، و پیامبر از آنرو فرموده است: ما بین قبر من و منبر من باغی از باغ های  بهشت است، زیرا قبر او ما بین قبر و منبر است. و بعضى روایت کرده‏اند که آن خاتون بزرگ در خانه خودش دفن شده است، و چون بنى امیه بر مساحت مسجد افزوده‏اند قبر آن بزرگوار جزء مسجد شده است، و بنظر من این قول صحیح است، و من زمانى که بیت اللَّه الحرام را حج کردم بتوفیق خداى تعالى بازگشتنم از مدینه بود، چون از زیارت رسول خدا فراغت یافتم بزیارت فاطمه که از جانب باب جبرئیل بطرف حظیره رسول خدا است رفتم‏ در حالى که سمت چپم به آن سو بود، و پشتم را بسوى قبله کردم، و در حالى که غسل داشتم روى خود را بسوى آن متوجّه ساختم‏))

من لا یحضره الفقیه،ج۲ ص۵۷۳، معانی الأخبار، النص، ص: ۲۶۸. وهمچنین ر.ک. بحار الانوار ،ج۹۷ ص۱۹۱ ،مرآه العقول ،ج۵ ص۳۴۹

خواب پدر ایت الله مرعشی رد دیگر برای احمد:

تناقض  دیگر در این مورد بحث خواب پدر آیت الله مرعشی است از آنجای که احمد و پیروان وی خواب را حجت میدانند باید در این مورد هم پاسخگو باشند

مرحوم آیت‌الله سید محمود مرعشى نجفى، پدر آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشى نجفی (ره) بسیار علاقه‌‌مند بود که محل قبر شریف حضرت فاطمه زهرا را به دست آورد.ختم مجرّبى انتخاب کرد و چهل شب به آن پرداخت. شب چهلم پس از به پایان رساندن ختم و توسّل بسیار، استراحت کرد. در عالم رؤیا به محضر مقدّس حضرت امام صادق مشرّف شد.امام به ایشان فرمودند: «عَلَیکَ بِکَرِیمَهِ اَهْل ِ الْبَیت» یعنى به دامان کریمه اهل بیت چنگ بزن. ایشان به گمان اینکه منظور امام، حضرت فاطمه زهرا است، عرض کرد: قربانت گردم، من این ختم قرآن را براى دانستن محل دقیق قبر شریف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زیارتش مشرّف شوم.امام فرمود: منظور من، قبر شریف حضرت معصومه (س) در قم است.سپس افزود: به دلیل مصالحى خداوند مى‌خواهد محل قبر شریف حضرت فاطمه زهرا پنهان بماند؛ از این رو قبر حضرت معصومه را تجلّى‌گاه قبر شریف حضرت فاطمه زهرا قرار داده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جلال و جبروتى براى آن مقدّر بود، خداوند همان جلال و جبروت را به قبر مطهّر حضرت معصومه سلام‌الله علیها داده است.مرحوم آیت‌الله مرعشى نجفى هنگامى که از خواب برخاست، تصمیم گرفت به قصد زیارت حضرت معصومه رهسپار ایران شود و بى‌درنگ همراه خانواده‌اش نجف اشرف را به قصد زیارت کریمه اهل‌بیت ترک کرد. با توجه به مطالب گذشته نه تنها این ادعای احمد بصری معجزه نام ندارد ، بلکه سخن او مخالف بیان ائمه معصومین می باشد

مخالفت با ائمه در این قول :

گزارش دفن در بقیع مطابق نظر اهل سنت بوده و در میان علمای شیعه از اقوال شاذ و نادر است.و بنابر دستور اهل بیت در مقام تعارض دو خبر اگر یکی از اخبار موافق نظر شیعه بود و دیگری موافق عقاید اهل سنت ،باید آنچه را که با عقاید اهل سنت مخالف است برگزینیم . (کاری که احمد بصری خلاف آن را انجام داده است!)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَذَرُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّهِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.

بحار الانوار ،ج۲ ص۲۳۵ . الکافی ،ج۱ ص۶۸

برای دانلود مقاله کلیک کنید

بازدیدها: ۱۲۲

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن