انجمن هاپاسخ به شبهاتتناقضات احمد بصریدانلود مقالهشاخصگفتگومطالعه انلاینمقالاتنقد احمد الحسن بصری

جهل مدعی علم نسبت به ابتدائی ترین مباحث دینیبسم الله الرحمن الرحیم
جهل مدعی علم نسبت به ابتدائی ترین مباحث دینی
طبق مطالبی که در پست های قبلی بیان داشتیم یکی از راه های شناخت مدعی کاذب از صادق عدم وجود صفات مُثبت فضل در شخص مدعی می باشد .
یکی از مواردی که میخواهیم ایندفعه نسبت به یکی از صفات اشاره کنیم و آن را در شخص مورد نظر خود واکاوی کنیم 👈جهل👉 در محاجه و بیان ادعا نسبت به خصم مزعومه می باشد که به دو مورد از بی شمار موارد موجود در وی اشاره خواهیم کرد ، ان شاء الله تعالی .

۱️⃣. احمد اسماعیل بصری زمانی که شیعیان به او با حدیث توقیع شریف امام زمان عج به علی بن محمد السمری احتجاج کردند در رد ادعای ارتباط و مشاهده او در پاسخ مطالبی گفت که نشان از فرط جهل او نسبت به ابتدائیات علوم دینی داشته است :
🔵 فمرّه یقولون توقیع السمری قطعی الصدور، … مع أنّ عندهم قطعی الصدور هو المتواتر وتوقیع السمری فی أحسن أحواله خبر آحاد .
🔴 یک بار میگویند توقیع سمری قطعی الصدور است، با آنکه قطعی الصدور نزد آنها فقط متواتر است و توقیع سمری در بهترین حالاتش خبر واحد است .
📚 نصیحه الی طلبه الحوزات العلمیه ص۲۱ ، أحمد اسماعیل صالح البصری.


⬅️ هر کسی با ابتدائیات علم الحدیث شیعه آگاه باشد همچین سخنی را به شیعه نسبت نمی دهد واین از فرط جهل این احمد الجاهل می باشد که همچین گزافی را به زبان می آورد ، در حالیکه شیعه روایاتی را قطع بر صدور آن پیدا میکند که موجب اطمینان شود و این مطلب صرفا در گرو تواتر نمی باشد مطلقا بلکه به عنوان مثال اخباری که محفوف به قرائن قطعیه باشد نیز موجب اطمینان و قطع به صدور می باشد همان طوری که علمای بزرگ شیعه اشعار داشته اند :
الف ) سید محمد تقی حکیم رحمه الله :
🔵 وهو خبر الذی لم یکن متواتراً سواء کان مشهوراً أو غیر المشهور ولکنه احتف بقرائن قطعیه أوجبت القطع بصدوره عن المعصوم علیه السلام والمدار فی حجیه هذا النوع من الأخبار هو حصول العلم کالمتواتر والعلم بنفسه حجه ذاتیه فلا یحتاج بعده الی التماس أدله علی الحجیه .
🔴 اما خبری که متواتر نمی باشد جدای از اینکه حال یا مشهور یا غیر مشهور باشد و اما آن (خبر) محفوف به قرائن قطعیه می باشد، که قطع به صدور آن از معصوم را واجب میکند و مدار در حجیت این نوع از اخبار حاصل شدن علم می باشد که در زمره اخبار متواتر قرار میگیرد و علم نیز فی به خودی خود ذاتا حجت می باشد ، بنابراین بعد از این موارد طلب دلیل برای حجیت آن معنا ندارد .
📚 الأصول العامه للفقه المقارن صص ۱۹۶ – ۱۹۷ ، العلامه السید محمد تقی الحکیم ، تحقیق : مجمع العالمی لأهل البیت ، الطبعه الثانیه.
ب) شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه :
🔵 والأخبار التی یجب العلم بالنظر فیها على ضربین :
أحدهما : التواتر المستحیل وروده بالکذب من غیر تواطؤ على ذلک ، أو ما یقوم مقامه فی الاتفاق . 🔼 والثانی : خبر واحد یقترن إلیه ما یقوم مقام التواتر فی البرهان على صحه مخبره 🔼 وارتفاع الباطل منه والفساد .
🔴 اخباری که موجب علم می شود بطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند : اول متواترات … دوم خبر واحدی که محفوف به قرائن که قائم مقام متواتر می باشد … .
📚 التذکره بأصول الفقه ص ۴۴ ، أبی عبد الله محمد بن محمد النعمان العکبری البغدادی الشیخ المفید ، تحقیق : الشیخ مهدی نجف ، دار المفید
طباعه – نشر – توزیع ، الطبعه الثانیه .


✅ در نتیجه با بیان اقوال متقدمین و متاخرین مشخص گشت که من القدیم الی یومنا هذا روش برخورد علما با اخبار به این صورت بوده است بر خلاف ادعای خلافی که اجمد الجاهل از روی جهل و بیسوادی آن را به شیعه نسبت داده است.

۲️⃣. احمد اسماعیل بصری بعد از اینکه مدعی صحت سند روایت مسوم به وصیت در کتاب الغیبه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه شد برای اینکه ثابت کند روات آن شیعی هستند به کلام شیخ طوسی در الغیبه استناد می کند به این نحو که :
🔵 ویکفی لثبوت أنّ رواه الوصیه شیعه أنّ الشیخ الطوسی روى الوصیه ضمن روایات الخاصه، أی أنّ الشیخ الطوسی یعتبر رواتها من الخاصه (الشیعه)، فقد قال الطوسی فی الغیبه: (فأما ما روی من جهه الخاصه فأکثر من أن یحصى، غیر أنا نذکر طرفاً منها ….) … .
🔴در ثبوت تشیع راویان در روایت وصیت همین کافی است که شیخ طوسی روایت را در ضمن روایات خاصه بیان کرده است ؛ یعنی شیخ طوسی راویان آن را از شیعه می دانست . طوسی در کتاب الغیبه می گوید : « اما آنچه از جههت خاصه روایت شده است بیش از حد شمارش است و ما بخشی از آ را بیان میکنیم… .
📚مع العبد الصالح ج ۲ ص ۷۳ ، احم اسماعیل صالح البصری ، الطبعه الثانیه.


⬅️ برای روشن شدن جهل این شخص به دو نکته اشاره خواهیم کرد :
الف) اگر کسی صرفا همین بخش کتاب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه را مطالعه میکرد متوجه عدم سواد احمد الجاهل می شد چرا که شیخ در این کتاب بخشی را در اثبات انحصار ۱۲ امام می گشاید و بیان میدارد که اخبار دلالت بر انحصار دارد و بعد از ان اخبار را به دو دسته تقسیم میکند از جهت مخالفین (عامه) و از جهت موافقین (خاصه) :
🔵 فنحن نذکر جملا من ذلک ، ونحیل الباقی على الکتب المصنفه فی هذا المعنى لئلا یطول به الکتاب إن شاء الله تعالى .
🔼فمما روی فی ذلک من جهه مخالفی الشیعه .🔼
🔴 پس ما بخشی از روایات ۱۲ امام را ذکر میکنیم ، و باقی را به کتب تصنیف شده در این مسئله حواله می دهیم … .
پس آنچه که در این باب از جانب مخالفین شیعه روایت شده است .
📚 الطوسی، الشیخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن (متوفای۴۶۰هـ)، کتاب الغیبه، ص۱۲۷، تحقیق الشیخ عباد الله الطهرانی/ الشیخ علی احمد ناصح، ناشر: مؤسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه: الأولی، ۱۴۱۱هـ.


↩️ در حالیکه اگر به همان اولین روایت نقل شده از شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه مشاهده کنید ایشان سند را اینگونه نقل نموده اند :
۹۰ – ما أخبرنی به👈 أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر👉 ، قال : حدثنی أبو الحسین محمد بن علی الشجاعی الکاتب قال : أخبرنا 👈أبو عبد الله محمد بن إبراهیم المعروف بابن أبی زینب النعمانی👉 الکاتب . قال أخبرنا محمد بن عثمان بن علان الذهبی البغدادی بدمشق قال : حدثنا أبو بکر بن أبی خیثمه قال : حدثنی علی بن الجعد قال : حدثنی زهیر بن معاویه ، عن زیاد بن خیثمه ، عن الأسود بن سعید الهمدانی قال : سمعت جابر بن سمره یقول : سمعت رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم یقول : … .
⬅️⬅️⬅️ و روشن هست که برخی از روایت این سند از اجلاء و ثقات و اصحاب شیعه می باشند همچون ابن عبدون و ابن ابی زینب نعمانی صاحب کتاب گرانسنگ الغیبه و اگر بخواهیم همچون مبنای خودساخته از روی بیسوادی اجمد الجاهل پیش برویم بالاجبار باید حکم به عامی بودن این بزرگان بکنیم نستجیربالله تعالی .
ب) در همان بابی که شیخ طوسی رضوان الله عالی علیه بیان نمودند «من جهه الخاصه» رواتی در اسناد روایات وجود دارد که یقینا فاسد المذهب هستند و شیعه نمی باشند همچون احمد بن هلال العبرتائی که در اینکه او فاسد المذهب هست هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و اتفاق بین علمای شیعه وجود دارد همان طوری که شیخ صدوق بیان می کند :
🔵 حدثنا شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید – رضی الله عنه – قال : سمعت سعد بن عبد الله یقول : ما رأینا ولا سمعنا بمتشیع رجع عن التشیع إلى النصب إلا أحمد بن هلال .
📚 الصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین (متوفای۳۸۱هـ)، کمال الدین و تمام النعمه، ص ۷۶، ناشر: اسلامیه ـ تهران ، الطبعه الثانیه ، ۱۳۹۵ هـ.


🔵 ۳۱۳ – روى محمد بن یعقوب قال : خرج إلى العمری فی توقیع طویل اختصرناه : ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال لا رحمه الله ، وممن لا یبرأ منه ، فأعلم الإسحاقی وأهل بلده مما أعلمناک من حال هذا الفاجر ، وجمیع من کان سألک ویسألک عنه .
📚 الطوسی، الشیخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن (متوفای۴۶۰هـ)، کتاب الغیبه، ص ۳۵۳، تحقیق الشیخ عباد الله الطهرانی/ الشیخ علی احمد ناصح، ناشر: مؤسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه: الأولی، ۱۴۱۱هـ.


🔵 ۱۰۲۰ – علی بن محمد بن قتیبه ، قال : حدثنی أبو حامد أحمد بن إبراهیم
المراغی ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخه ما خرج من لعن ابن هلال وکان ابتداء ذلک ، أن کتب علیه السلام إلى قوامه بالعراق : احذروا الصوفی المتصنع ، قال : وکان من شأن أحمد بن هلال أنه قد کان حج أربعا وخمسین حجه ، عشرون منها على قدمیه .

📚 اختیار معرفه الرجال ( رجال الکشی ) ج ۲ ص ۸۱۶ ، الشیخ الطوسی ، تحقیق : تصحیح وتعلیق : میر داماد الأسترابادی / تحقیق : السید مهدی الرجائی ، ناشر : مؤسسه آل البیت (ع) لإحیاء التراث.


⬆️ با این موارد مشخص شد که منظور شیخ طوسی از این عبارات در اول باب که بیان فرموده مطلقا این برداشت جاهلانه احمد اسماعیل البصری نبوده اما اینکه منظور ان چیست را فعلا بیان نمی کنیم و هر زمان که احمد اسماعیل اقرار به جهل کرد و خواست که این موارد را بیاموزد بیاید زانوی تتلمذ بزند (البته آنطوری که در مدرسه صدر تتلمذ کرد) .

🖌 مؤلف : أبو أمینبازدیدها: ۴۵۸

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن