تناقضات احمد بصریدانلود مقالهکتابخانهمطالعه انلاینمقالاتنقد احمد الحسن بصری

انحرافات اعتقادی احمد بصری(۲)

نظر احمد بصری در مورد حضرت علی

احمد بصری تنها در مورد انبیاء شروع به غلو و توهین نکرده است بلکه در ادامه همین امر مطالب و توهین های بسیار زشتی هم به حضرت علی روا داشته است که از جمله آنها میتوان به چند مورد اشاره کرد.

۱-وجود ظلمت در حضرت علی

احمد بصری در یک توهین زشت نسبت به حضرت علی S مدعی میشود به این دلیل حضرت به مقام پیامبر ^ نمیرسد چونکه در وجود ایشان ظلمت و تاریکی در رابطه با منیت و تکبر وجود داشته است.

۲- حضرت علی انسان زیان کاری بوده است

تهمت ها و توهین های احمد به ساحت حضرت امیر به همان نکته قبلی خاتمه نمیابد بلکه وی در کتاب دیگر مدعی میشود که در وجود حضرت علی زیان وجود داشته است و در واقع ایشان را زیان کار میداند.

۳- حضرت علی انسان گمراه و جاهلی بوده است که بر باطل مجادله میکرده در ادامه توهین های احمد به حضرت علی به این نکته دیگر باید اشاره کرد که احمد قائل به این است که حضرت علی انسان گمراهی بوده است که به باطل مجادله میکرده است و و ادامه کسی را که با باطل مجادله کند را نادان میداند یعنی اینکه نعوذ بالله حضرت علی نادان است .

نکته مطلب در این است که احمد این توهین  را در ذیل آیه ۵۴ کهف ذکر میکندکان الانسان اکثر شیء جدلا و این توهین در واقع نشات گرفته از روایت اهل سنت است که نقل کرده اند که پیامبر درب منزل حضرت علی آمد و ایشان را برای نماز صبح بیدار کرد و حضرت علی به حالت اعتراض به پیامبر فرمود که اگر خداوند بخواهد خودش انسان را برای نماز بیدار میکندو پیامبر با حالت ناراحت رفت و این ایه را تلاوت کرد.

تناقضات احمد و انکار در مورد ختم نبوت:

احمد بصری عقائد انحرافی بسیاری دارد که نه تنها این عقائد دروغ بودن وی را در رابطه با ادعای وی ثابت میکند بلکه کفر وی را نیز ثابت میکند.

یکی از عقائد انحرافی احمد بصری تناقضگوی در مورد ختم نبوت و انکار ختم نبوت است.

یکی از عقائد تمام مسلمانان  که در آن اختلافی بین فرقه های اسلامی نیست مسئله ختم نبوت به واسطه پیامبر میباشد که قرآن هم به صراحت آن را بیان فرموده است:

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا [الأحزاب/۴۰]

 و به این مورد هم خود احمد بصری اذعان کرده است

احمدبصری : پیامبر خاتم النبین است .

 از آنجای که دروغگو کم حافظه است احمد بصری که اعتراف کرده بود که نبوت و رسالت خاتمه یافت به واسطه پیامبر اسلام در جای دیگر مدعی شده است که بعد از پیامبر هم رسولان دیگر خواهند آمد

اولین تناقض: بعد از پیامبر رسولان دیگری خواهند آمد

احمد که اعتراف به ختم نبوت کرده بود در این کتاب در یک تناقضی آشکار مدعی میشود که باید بعد از پیامبر رسولان دیگری با همان صفات پیامبر بیایند.

جواب پیروان احمد به این تناقضگویی احمد:

در این جا ذکر این نکته لازم است که بعضی از طرفداران احمد برای جمع کردن این تناقضگویی احمد اینگونه پاسخ میدهند که منظور احمد رسول است یعنی فرستاده نه نبی و پیامبر و به افرادی غیر انبیاء هم رسول گفته میشود

نقد جواب پیروان احمد:

اولا مطلبی که در کتاب در رابطه با خاتم الانبیاء آمده بود هم رسالت را نوشته بود هم نبوت را پس این ادعای آنان باطل است و تناقضگویی احمد ثابت اما برای اینکه

دیگر جای هیچ بهانه ای برای پیروان وی نماند مدارک دیگری از وی ارائه خواهیم کرد تا حجت برای همگان تمام شود

احمد: اگر بگویم نبوت با پیامبر خاتمه یافته منکر روایات شده ایم:

و این هم یک دلیل دیگر بر رد پیروان احمد برای پوشاندن این اعتقاد کفر آمیز است چرا که مخالفت صریح است با قرآن و روایات ، در حالی که احمد ادعا میکند که اگر کسی بگوید نبوت خاتمه یافته است روایات استمرار نبوت را منکر شده است و حال باید از احمد پرسید منظور  از روایات ،روایات چه کسانی است  اگر روایات غیر اهل بیت و ائمه ،که برای شیعه هیچ حجیتی ندارد و اگر مدعی میشود که روایت اهل بیت منظور وی می باشد پس دروغ و تهمتی زشت را نسب به ائمه روا داشته است که ائمه اعتقاد به ختم نبوت نداشته اند و قائل به این بوده اند که بعد از پیامبر انبیاء دیگری هم خواهند آمد.

و احمد برای اینکه بتواند با دو پهلو صحبت کردن به آن هدف شوم خود که در ادامه مطلب آن را ذکر خواهیم کرد( ادعای نبوت برای خودش) یک تهمت دیگر هم به ائمه وارد میکند که بله روایاتی هم بر خلاف این مطلب آمده است یعنی اینکه نعوذ بالله ائمه در سخنان خوئ تناقض داشته اند.

احمد: حضرت مهدی نبی و پیامبر است:

احمد در جواب شخصی که سوال میکند از وی که چگونه ممکن است حضرت عیسی که نبی و پیامبر است پشت سر حضرت مهدی نماز بخواند دو جواب را مطرح میکند که اولین جوابش این است که حضرت مهدی هم نبی است و دارای مقام نبوت و بعد هم  در ادامه میگوید که خود هم این عقیده را قبول دارد.

احمد : بعد از پیامبر دیگر پیامبری وجود ندارد:

تناقضگویی احمد بصری در بحث خاتمیت نبوت باز هم در جای دیگر تکرار شده است و احمد بصری که مدعی پیامبری و نبوت برای حضرت مهدی شده بود در کتابی دیگر دوباره ذکر میکند که بعد از پیامبر اسلام دیگر هیچ پیامبری وجود ندارد.

احمد بصری : پیامبر میفرمایند بعد از من هیچ نبوتی وجود ندارد: و باز هم چون مدعی شخص دروغگو و کذابی میباشد و از آنجا که همیشه چنین اشخاصی به دست خود رسوا میشوند این بار هم نماینده احمد در یک سوتی دیگر در یک بحث دیگر که بحث حجیت خواب میباشد  که یکی از ادعاهای و ی میباشد برای اینکه حجیت این استدلال خود را ثابت کند روایتی را نقل میکند از زبان پیامبر که در آن روایت تصریح شده است به اینکه پیامبر فرمودند: بعد از من نبوتی وجود ندارد.

احمد و ادعای نبوت برای یاران حضرت مهدی: احمد در ادامه تناقضات خود در رابطه با بحث ختم نبوت مدعی میشود که بعضی از یاران امام زمان از ۳۱۳ نفر هم خداوند به آنها نبوت اعطاء میکند و آنها نبی هستند.

جواب پیروان احمد به این تناقض:

پیروان احمد در این رابطه اینگونه پاسخ میدهند که منظور احمد بصری این است که از انبیاء گذشته  در بین یاران امام زمان وجود دارد که رجعت کرده اند نه اینکه نبی جدیدی خداوند معرفی میکند

اما نقد جواب پیروان احمد:

این جواب صحیح است به شرطی که خود احمد هم همین عقیده را داشته باشد که خود انبیاء گذشته رجعت کرده و در سپاه امام زمان حضور دارند.

احمد: وانکار رجعت انبیاء و اولیاء در زمان ظهور :

اما احمد خود قائل به این عقیده نیست بلکه وی مدعی است هیچ یک از گذشتگان در زمان ظهور رجعت نمیکنند و آنچه که در روایات آمده است در رابطه با رجعت انبیاء و اولیاء به طور مثال اصحاب کهف خود این اشخاص نیستند بلکه جوانان و افرادی هستند از بصره و برای این مطلب خود هم یک مثال میزند که مثلا گفته شده است مالک اشتر جز یاران حضرت مهدی است و این مالک خود مالک اشتر نیست بلکه شخص شجاعی است و به خاطر شجاعت وی را تشبیه به مالک اشتر کرده اند.

نکته دیگر که در اینجا یک تناقضگویی دیگر احمد را ثابت میکندو این مطلب که وی ادعای نبوت دارد در قسمت اول این بحث بود که شخصی از وی سوال پرسیده بود که  چگونه حضرت عیسی که نبی است پشت سر حضرت مهدی هنگام ظهور نماز میخواند و در این قسمت وی مدعی میشود که مراد از حضرت عیسی که هنگام ظهور تشریف فرما میشود خود وی بوده نه حضرت عیسی واقعی

احمد و ادعای رسالت و ولایت : دلیل اینهمه دست و پا زدن احمد بصری در این رابطه فقط یک هدف است و آن هم اینکه خود را به عنوان رسول و پیامبر معرفی کند لذا اول بحث پیامبر و نبی بودن حضرت مهدی را مطرح کرده و بعد از آن مدعی شد که خود وی هم رسول است و هم ولی و امام

احمد و عقیده به تناسخ و حلول روح در اجساد مختلف:

احمد بصری  در یکی از ادعاهای که قبلا ذکر شده بود مدعی شده بود که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده بود.

احمد به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده احمد برای اینکه بتواند پاسخگوی مردم در مورد  این دروغ خود باشد که مدعی شده است وی بوده است که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده است حال آنکه فاصله زمانی احمد بصری تا حضرت عیسی بسیار زیاد است و با سن احمد بصری مطابقت ندارد، قائل به عقیده تناسخ شده است که صدر در صد مخالف عقیده اسلامی است و قائل به این شده است که روح میتواند در چندین جسم حلول کند.

احمد و عقیده به تناسخ

نظر احمد در مورد آیه تطهیر :

مورد دیگری از انحرافات احمد این است که  هر کسی میتواند به درجه عصمت برسد و برای این مطلب هم ادعا را تا آنجا رسانده است که مدعی شده است هر کسی میتواند شامل آیه تطهیر باشد و این حرف وی بر خلاف اعتقادات شیعه و خود اهل بیت است.

هر کسی میتواند شامل آیه تطهیر شود و به درجه عصمت برسد:

برای دانلود مقاله کلیک کنید

بازدیدها: ۷۰

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن