تناقضات احمد بصریدانلود مقالهکتابخانهمطالعه انلاینمقالاتنقد احمد الحسن بصری

انحرافات اعتقادی احمد بصری(۱)

احمد بصری دارای اعتقادت انحرافی و کفر آمیز فراوانی میباشد به خصوص در مورد انبیاء وائمه و در این مورد تناقضگوی های بسیاری هم دارد تا جای که در مورد یک نفر در یک مورد بسیار غلو میکند و در جای دیگر در مورد همان شخص بدترین توهین ها را انجام میدهد

پیامبر خود خدا است بر روی زمین::

یکی از اعتقادات کفر آمیز احمد بصری این است که پیامبر خود خدا است بر روی زمین.

خدا ظهور کرد برای خلق با بعثت پیامبر

احمد بصری دارای اعتقادت انحرافی و کفر آمیز فراوانی میباشد به خصوص در مورد انبیاء وائمه و در این مورد تناقضگوی های بسیاری هم دارد تا جای که در مورد یک نفر در یک مورد بسیار غلو میکند و در جای دیگر در مورد همان شخص بدترین توهین ها را انجام میدهد

پیامبر خود خدا است بر روی زمین::

یکی از اعتقادات کفر آمیز احمد بصری این است که پیامبر خود خدا است بر روی زمین.

خدا ظهور کرد برای خلق با بعثت پیامبر

احمد بصری در جواب سوال پرسش گری در رابطه با یک قسمت از دعای سمات مدعی میشود که خدا ظهور کرد بر روی زمین با بعثت پیامبر و پیامبر خود الله است و بعد این عقیده کفر آمیز خود و جهل و بیسوادی خود را نسبت به تفسیر دعا را با تهمت زشت به ائمه نسب میدهد که ائمه این عقیده را داشته اند که پیامبر خود الله است و بعثت ایشان ظهور خداوند بوده است و این همان عقیده تثلیث در مسیحیت است که قائل به ظهور  خداوند در حضرت عیسی هستند

پیامبر خود خدا است :

احمد بصری در جای دیگر هم مدعی میشود که پیامبر خود خداوند است و حضرت علی به این دلیل خدا را شناخت چون حضرت محمد(ص) را شناخت چرا که حضرت محمد(ص) همان خدا است.

پیامبر گنهکار بوده و دارای ظلمت :

انسان حیران می ماند در تناقضگوی این شخص که چگونه انسانی که مدعی به عصمت است ودارای علم لدنی ولی تناقضاتی دارد که از هیچ انسان بی عقلی هم چنین سخنانی گفته نشده است تا برسد به کسی که برای خود چنین ادعاهای دارد احمدی که مدعی شده بود پیامبر خود خدا است در جای دیگر مدعی میشود که پیامبر گنهکار بوده است و در ایشان ظلمتی وجود داشته است.

پس با توچه به مطالب ذکر شده  توسط احمدکه پیامبر خود خدا است و این پیامبر هم گنهکار بوده و در وجود ایشان ظلمت وجود داشته است نتیجه این میشود که خود خدا گنهکار است و در وجود خدا هم ظلمت وجود دارد و نکته خنده دار این است  که ما سوال میپرسیم از احمد که چه کسی باز ظلمت این خدا را بخشیده است و باید گفت که به اعتقاد احمد خدای واحد وجود ندارد و حداقل دو خدا وجود دارد چرا که یک خدا پیامبر است که گنهکار هم هست و یک خدای دیگر هم هست که گناه این خدا را بخشیده است

ذات الهی در انسان کامل تجلی کرده است :

و ادامه مباحث توحیدی احمد بصری نکته دیگری هم هست که وی میگوید: ذات خداوند در انسان کامل ظهور کرده است

هرکس بگوید حضرت ابراهیم مشرک شده خودش مشرک است :

یکی دیگر از تناقضات احمد که هم جهل و کذاب بودن وی ثابت میشود و هم کفر وی روایتی است که احمد در کتاب خود ذکر میکند که امام صادق فرموده اند اگر کسی بگوید حضرت ابراهیم مشرک شده بوده است خودش مشرک است پس در نتیجه احمد که این تهمت بزرگ را به حضرت ابراهیم وارد ساخته بود و ایشان را مشرک میدانست طبق روایت امام صادق (ع) که خود احمد استدلال کرده است مشرک است.

نظر احمد در مورد حضرت یونس:

احمد بصری باز هم در ادامه توهین و تکفیر انبیاء الهی این بار سراغ حضرت یونس رفته  است و در رابطه با ایشان چنین میگوید:

حضرت یونس در شکم ماهی مرد و به جهنم رفته است

وی در تهمتی بسیار سنگین به ساحت این پیامبر خداوند مدعی میشود که حضرت یونس در شکم ماهی وفات کردند و بدنشان در بیابانی عریان و برهنه افتاد و روح ایشان در جهنم است و در جهنم به دیدار قارون رفت

نظر احمد بصری در مورد حضرت علی(ع)

احمد بصری تنها در مورد انبیاء شروع به غلو و توهین نکرده است بلکه در ادامه همین امر مطالب و توهین های بسیار زشتی هم به حضرت علی(ع) روا داشته است که از جمله آنها میتوان به چند مورد اشاره کرد

۱-وجود ظلمت در حضرت علی(ع)

احمد بصری در یک توهین زشت نسبت به حضرت علی مدعی میشود به این دلیل حضرت به مقام پیامبر نمیرسد چونکه در وجود ایشان ظلمت و تاریکی در رابطه با منیت و تکبر وجود داشته است.

۲- حضرت علی انسان زیان کاری بوده است:

تهمت ها و توهین های احمد به ساحت حضرت امیر به همان نکته قبلی خاتمه نمیابد بلکه وی در کتاب دیگر مدعی میشود که در وجود حضرت علی(ع) زیان وجود داشته است و در واقع ایشان را زیان کار میداند

۳- حضرت علی انسان گمراه و جاهلی بوده است که بر باطل مجادله میکرده

در ادامه توهین های احمد به حضرت علی به این نکته دیگر باید اشاره کرد که احمد قائل به این است که حضرت علی انسان گمراهی بوده است که به باطل مجادله میکرده است و و ادامه کسی را که با باطل مجادله کند را نادان میداند یعنی اینکه نعوذ بالله حضرت علی نادان است .

نکته مطلب در این است که احمد این توهین  را در ذیل آیه ۵۴ کهف ذکر میکندکان الانسان اکثر شیء جدلا و این توهین در واقع نشات گرفته از روایت اهل سنت است که نقل کرده اند که پیامبر درب منزل حضرت علی آمد و ایشان را برای نماز صبح بیدار کرد و حضرت علی به حالت اعتراض به پیامبر فرمود که اگر خداوند بخواهد خودش انسان را برای نماز بیدار میکندو پیامبر با حالت ناراحت رفت و این ایه را تلاوت کرد.

بازدیدها: ۹۸

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن